Djuren

Mysinge kött är ett miljöriktigt, smakrikt och omsorgsfullt hängmörat nötkött. Kvalitetsköttet kommer från kvigor av köttraser som korsas för att få den bästa balansen på fettet i köttet. Största delen av sitt liv naturbetar kvigorna alvarets örtrika flora, vilket ger köttet en unik karaktär och smak.

Välj lokalt naturbeteskött då djuren även hjälper till att hålla markerna öppna i världsarvet!

257
Djuren går på bete mellan maj och december, främst på alvaret men även i småhagar och på sjöbeten. Vår foderstat består av vall, halm, mineraler och salt medan växande djur får vall, helsädesensilage, mineraler och salt.