Företaget

Ölands kvalitetsprodukter AB bygger på ett samarbete mellan två gårdar. Båda gårdarna är belägna i Mörbylångadalen, mitt i världsarvet – södra Ölands odlingslandskap.

En av gårdarna ligger i Mysinge, några kilometer öster om Mörbylånga. Gården drivs av Gunnar och Tony Åhlund, med inriktning på nötköttsproduktion. På åkermarken odlas främst foder till djuren på gården, med en omfattning av ca. 120 hektar. Djurstallarna har plats för ca. 450 nötkreatur i varierande storlek. Gården vårdar dessutom ca. 290 hektar naturbetesmark på stora alvaret.

Den andra gården ligger i Beteby några kilometer söder om Mörbylånga, drivs av Emanuel Olsson och är helt inriktad på växtodling. I dagsläget odlas främst höstvete och höstraps på ca. 70 hektar åkermark.

Vår tanke med Ölands kvalitetsprodukter AB är främst att producera ett miljöriktigt, välsmakande och omsorgsfullt hängmörat kött. De djur som ska marknadsföras under vårt varumärke föds upp i ljusa stallar med frisk luft och halmade liggytor för trivsam uppväxt. De kommer även att hålla betesmarkerna öppna under betessäsongen. Under stallperioden har de alltid fri tillgång till foder och friskt vatten.

Konventionell eller ekologisk produktion är idag en het debatt i Sverige. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet hävdar bestämt att den konventionella produktionen har minst påverkan på miljön per kg producerat livsmedel. Ekologiskt producerat livsmedel är till stora delar beroende av den konventionella produktionen för att klara av behovet av foder och näringsämnen. Ekolantbruket är dessutom skattebidragsberoende, hävdar professorerna. Ekoförespråkarna hävdar motsatsen och menar att den ekologiska produktionen har minst påverkan på ekosystemet.

Vi anser att det inte går att generalisera, utan att varje gård måste göra en bedömning av vad man har för resurser och hur de bör användas. I vårt fall anser vi att den konventionella produktionen passar bäst. Det beror kanske främst på att vi bedriver jordbruk i ett mycket nederbördsfattigt område. Näringsämnen måste därför finnas lättillgängligt i marken för att grödorna ska kunna ta upp dessa när behovet finns. Handelsgödsel tillåter detta. Vi kan lättare styra att näringsämnen kommer växten tillgodo istället för att de läcker ut i vattendrag när de stora regnen kommer. En ekologisk produktion kräver en ökad mekansik bekämpning, vilket medför större utsläpp av växthusgaser.

Vad som är rätt och fel låter vi de lärde tvista om, det vi vet är att de produkter vi erbjuder och kommer att erbjuda är närproducerade, utan onödiga mellantransporter. Djurhållningen bedrivs däremot under samma förhållanden som på en ekologisk gård. Allt produceras med hänsyn taget till miljön.

Vi vill inte låsa oss vid att bara stycka nötkött. Skulle detta slå väl ut har vi även planer på att börja stycka fläskkött.

Våra gårdar erbjuder dock betydligt mer än bara kött. Vi odlar raps, och en tanke finns att så småningom börja producera rapsolja. Rapsoljan skulle säljas både naturell och smaksatt. Av rapsolja går det även att göra hudvårdsprodukter. En biprodukt vid rapsoljeproduktion är den så kallade rapskakan, denna ges som proteinfoder till nötdjuren, vilket ännu en gång visar att även det konvertionella jordbruket kan bedrivas med stort miljötänk. Vi odlar dessutom spannmål, så att mala mjöl skulle också kunna vara ett alternativ.