Djuren

DJUREN

Mysinge kött är ett miljöriktigt, smakrikt och omsorgsfullt hängmörat nötkött. Kvalitetsköttet kommer från kvigor av köttraser som korsas för att få den bästa balansen på fettet i köttet. Största delen av sitt liv naturbetar kvigorna alvarets örtrika flora, vilket ger köttet en unik karaktär och smak.

Djuren går på bete mellan maj och december, främst på alvaret men även i småhagar och på sjöbeten. Vår foderstat består av vall, halm, mineraler och salt medan växande djur får vall, helsädesensilage, mineraler och salt.

Djuren föds upp i ljusa stallar med frisk luft och halmade liggytor för trivsam uppväxt.